Merdžanka Jeremić – Tomić, rođena je 09. 11. 1966. godine u Požarevcu.
 
        Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1991. godine.
 
        Radno iskustvo: Opština Malo Crniće u Malom Crniću, DP “Litas” u
Požarevcu, osnovna škola “Desanka Maksimović” u Požarevcu i Centar za socijalni rad Malo Crniće u Malom Crniću od 2012. godine.
 
        Trenutno radi kao šef računovodstva u Centru za socijalni rad Malo Crniće.