Centar za socijalni rad Malo Crniće spolja

Poštovani posetioci,

        Centar za socijalni rad Malo Crniće vam želi dobrodošlicu na svoju zvaničnu internet prezentaciju.

        Na ovim stranicama možete se informisati o radu Centra, organizaciji rada, korisnicima, pravima i uslugama socijalne i porodično pravne zaštite kao i o neophodnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava.

Centar za socijalni rad Malo Crniće
kratak istorijat

        Samoupravnim sporazumom o udruživanju rada radnika u Radnoj organizaciji Centar za socijalni rad Malo Crniće započelo se sa osnivanjem Centra za socijalni rad Malo Crniće, koji je upisan u sudski registar 08. 4. 1987. godine.

        U skladu sa tadašnjim propisima Centar za socijalni rad je obavljao poslove starateljske zaštite, rešavao o pravima iz socijalne zaštite, zaštite porodice i dece i pružanja pravne pomoći porodici i drugim subjektima u zajednici.

Centar za socijalni rad Malo Crniće
Centar za socijalni rad Malo Crniće

     U to vreme, pa sve do 1992. godine Centar za socijalni rad je imao dve kancelarije u tadašnjoj zgradi Radne zajednice SIZ-a. Pored direktora u radnom odnosu bila su još dva socijalna radnika i pravnik. Godine 1992. osnivačka prava nad Centrom preuzima opština Malo Crniće i Odlukom SO Malo Crniće Centar za socijalni rad se seli u drugu zgradu u kojoj dobija na korišćenje tri neuslovne prostorije, bez mokrog čvora i tekuće vode, bez odgovarajuće opreme i kancelarijskog nameštaja.

Centar za socijalni rad Malo Crniće danas

        Centar za socijalni rad Malo Crniće je u ovim uslovima funkcionisao sve do 2011. godine. Tada se zahvaljujući realizaciji projekta čiji je nosilac opština Malo Crniće, a pružalac usluga Centar za socijalni rad menja situacija. Izvršeno je proširenje prostora i kompletna rekonstrukcija zgrade Centra, uvedena voda i parno grejanje i priključuak na opštinsku mrežu.

        Od 2008. godine, pa sve do 2014. godine kroz projektne aktivnosti Centar za socijalni rad Malo Crniće se oprema kancelarijskim nameštajem i računarskom opremom. Opremanju Centra su doprinele i donacije Ministarstva finansija, kao i nadležnog Ministarstva u toku 2014. i 2015. godine. Zbog toga u ovom trenutku, Centar zadovoljava sve standarde u pogledu prostora i opreme. Ukupan prostor Centra je 110m2, svi radnici imaju u potpunosti opremljene zasebne kancelarije (ukupno 6), i posebnu prostoriju za potrebe pružanja lokalnih usluga (klub za stare).

        Od tehničke opreme Centar raspolaže sa 13 računara, 14 štampača, 6 skenera, 1 fotokopirnim aparatom, 4 lap top računara, faksom i telefonskom sekretaricom.

        Centar poseduje putničko vozilo Zastava 10 dobijeno od strane Ministarstva rada i socijalne politike.

        Od 2011. godine prilaz zgradi je prilagođen osobama sa invaliditetom.