Centar za socijalni rad Malo Crniće je 21 aprila 2017 godine svečano obeležio 30 godina postojanja i rada.Svečanosti su su prisustvovali predstavnici Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Komore socijalne zaštite, predsednik opštine Malo Crniće Mališa Antonijević sa saradnicima, predsednica SO Malo Crniće Goranka Stević sa saradnicima, članovi Upravnog i Nadzornog odbora, direktori javnih preduzeća, brojni gosti i saradnici.
Nakon pozdravne reči direktorke Centra Dijane Mirković prisutnima se obratio predsednik Opštine Malo Crniće Mališa Antonijević:
        „….Da bi jedna zajednica napredovala, moraju dobro raditi i delovati svi njeni članovi. Stub naše zajednice, opštine Malo Crniće su pre svega naši građani, ali i sve institucije koje doprinose organizovanom radu i životu svih nas. Pored obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih ustanova na teritoriji naše opštine, veoma važnu ulogu ima i Centar za socijalni rad. Rad Centra je specifičan, jer pre svega reč je o radu sa ljudima koji se nalaze u nejednakom društvenom položaju i kojima su potrebni podrška i oslonac. Taj rad i napor su često nevidlji, onima kojima ta vrsta pomoći nije potrebna, ali taj rad je izuzetno težak i odgovaran. Trideset godina je dug vremenski period, i mnogo toga se menjalo u organizaciji rada same ustanove. Ali, postoji nešto što se nije promenilo i što je prisutno svih ovih 30 godina, nešto što daje pečat socijalnom radu, što je predstavlja temelj socijalne zaštite, a to su ljudske vrednosti i poštovanje ljudskih prava, što se ogleda kroz rad i trud svih zaposlenih bez čijeg zalaganja ne bi ni bilo uspšnog rada same institucije. Centar za socijalni rad odgovorno radi svoj posao, a opštinsko rukovodstvo podržava sve aktivnosti koje doprinose ostvarenju svih prava naših sugrađana. Kolektivu Centra čestitam jubilej i želim puno uspeha u radu i u narednom periodu, jer ogledalo jedne Opštine nije u tome kako se odnosi prema bogatima, već koliko brine o najsiromašnijima“, rekao je predsednik opštine Malo Crniće, Mališa Antonijević.
        

U nastavku svečanosti direktorka Centra za socijalni rad je istakla:
        ,,Obeležavajući 30 godina postojanja i rada Centra za socijalni rad Malo Crniće je prilika da se podsetimo i prisetimo prošlosti, onih pregalaca koji su postavili temelje naše ustanove, da zastanemo, podsetimo se šta smo uradili, sagledamo trenutnu situaciju,i okrenemo se budućnosti u kojoj očekujemo da koncept socijalne zaštite dobije mesto koje mu pripada.
        Pre 30 godina grupa radnika, entuzijasta je, oslanjajući se na tada važeću zakonsku regulativu osnovala Centar za socijalni rad Malo Crniće. U to vreme nismo ni kadrovski ni prostorno bili opremljeni. Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana iz 1991 godine stvaraju se zakonski ulovi za opremanje Centra za socijalni rad sručnim kadrom, uvode standradi i normativi za obavljnje delatnosti.
        Iza nas, 30 godina unazad je teško vreme ispunjeno socijalnim problemima.Raspad države, kolone izbeglica nošene “Vihorom” i “Olujom”, ekonomske sankcije i izolacija zemlje, problemi prognanih, izbeglih i raseljenih lica, bombardovanje zemlje, siromaštvo, period tranzicije, elementarne nepogode, su neprestano bili izazovi na koje je trebalo blagovremeno odgovoriti, pravovremeno i uspešno reagovati.
        Nije nam bilo lako. Pripadamo grupi malih Centara (malih u odnosu na broj radnika i područje opštine koje pokrivamo), a po problemima i problematici sa kojima se susrećemo , rekla bih podjednako velikim i važnim.
        Kada govorimo o našem radu i aktivnostima uvek preispitujemo sebe: da li je dovoljno i dobro, da li je moglo kvalitetnije i drukčije, da li ima dovoljno razumevanja sredine za poslove koje obavljamo. Često smo u situaciji da se zamerimo svojim saradnicima, tj.vama koji sedite ovde, ali nikad zlonamerno, uvek težeći da profesionalno obavimo posao, a pri tome savladavajući nepremostive prepreke, naći rešenja za koje naizgled rešenja nema,ili su negde daleko, skrivena i neprestupačna, mnogo puta koristeći samo nama znane puteve i načine.
        Posao stručnih radnika Centra se ne završava krajem radnog vremena. On se nosi kući, proživljava, opterećujući i naše porodice. Ali, izabrali smo profesiju koja traži neprestano odricanje i empatiju.
        Svih ovih godina smo radili i brinuli za svoje sugrađane, za sve one koji su iz raznih razloga ušli u sistem socijalne i porodično pravne zaštite. Najčešće smo na tom putu uspevali i istrajavali, profesionalnim znanjem, odgovornošću i iskustvom učinili da život građana opštine Malo Crniće postane lakši i humaniji. Ali,treba priznati da nismo bili svemoćni, da je uvek moglo više i bolje, da je u proteklom periodu bilo i subjektivnih slabosti, ali i objektivnih teškoća i ne svaki put razumevanja lokalne zajednice.
        Zadnjih nekoliko godina uspeli smo u saradnji Opštine i nadležnog Ministarstva, kao i kroz projektne aktivnosti da adaptiramo zgradu Centra i opremimo potrebnim nameštajem i računarskom opremom, te na taj način stvorimo potrebne prostorne i tehničke uslove za uspešno obavljanje delatnosti.
        Strateškim dokumentima vlade Republike Srbije kao i Zakonom o socijalnoj zaštiti, Strategijom razvoja socijalne politike opštine Malo Crniće , definisani su ciljevi, zadaci, uloge i proriteti svih aktera, kako na republičkom , tako i na lokalnom nivou. Ostaje nam obaveza da, u skladu a tim obaveze, uloge i odgovornost kako na poslovima javnih ovlašćenja čiji se rad finansira iz budžeta republike savesno i odgovorno izvršavamo, a takođe da na lokalnom nivou razvijamo nedostajuće usluge i da ih uvodimo kao stalnu aktivnost.
        Opština Malo Crniće je, uostalom kao i cela Srbija demografski ugroženo područje s velikim brojem staračkih i samačkih domaćinstava, pa je prepoznata usluga Pomoći u kući, koja je zaživela kao nedostajuća usluga. Pored nje potrebne su i druge usluge na lokalnom nivou koje prepoznajemo kao potrebne i nedostajuće ( klubovi za stare, klubovi hranitelja, stanovanje uz podršku za mlade u procesu osamostaljivanja, usluga personalnog asistenta…)
        Kao što sam na početku izlaganja naglasila naš rad ne bi bio uspešan da nije vas, naših saradnika.
        Ovo je prilika da Vam se i dodelom priznanja zahvalimo na 30- godišnjem istrajavanju i uzajamnom nastojanju da život građana opštine Malo Crniće učinimo humanijim i boljim.
        UO Centra za socijalni rad Malo Crniće doneo je odluku o dodeli sledećih priznanja:
Ministarstu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.
Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu
Opštini Malo Crniće
Centru za socijalani rad opštine Kučevo sa domskim odeljenjem
Domu zdravlja Malo Crniće,
Policijskoj stanici Malo Crniće
Udruženju penzionera opštine Malo Crniće
MZ Kobilje,
MZ Crljenac
MZ Veliko Selo,
MZ Šljivovac”-rekla je direktorka Centra za socijalni rad, Dijana Mirković.