REALIZOVANI PROJEKTI
 

  1. Pomoć u kući starijim licima

  2. Nastavak sprovođenja usluge Pomoć u kući starijim licima

  3. Proširenje usluge pomoći u kući, osnivanje kluba za stare sa adaptacijom prostora za pružaoce usluga socijalne zaštite

  4. Kroz treće doba zajedno – pomoć u kući

  5. Pomoć u kući starijim i invalidnim licima

  6. Nastavak usluge pomoći u kući starijim i invalidnim licima na području Opštine Malo Crniće

  7. Briga o starima – uzvraćanje usluge