1. Radno vreme Centra za socijalni rad Malo Crniće za vreme trajanja  vanrednog stanja je 40 časova nedeljno, svakim danom, od ponedeljka do petka
  2. Rad sa strankama se organizuje u jednoj  smeni u vremenu od 07-15 sati  u toku dana, sa minimalnim brojem izvršilaca, kroz pripravnost i rad po pozivu i kroz rad od kuće.
  3. Rad od kuće se obavlja u trajanju od 8 sati dnevno, u skladu sa rešenjem direktora o radu od kuće.
  4. Posle 15 sati rad se obavlja kroz pripravnost i rad po pozivu policije.
  5. Za vreme trajanja vanrednog stanja  obustavlja se rad u Centru putem neposrednog kontakta sa korisnicima. Rad sa korisnicima se obavlja putem pisane ili elektronske pošte, ili telefonskim putem
  6. U skadu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja virusa, mole se korisnici da svoje pismena akta dostavljaju putem pošte na adresu: CSR Malo Crniće, Bajlonijeva 121. nakon čega će, po potrebi, biti pozvani telefonom ili elektronskim putem.
  7. Upravni akti, rešenja, uverenja, potvrde i sl. biće dostavljana strankama putem pošte, na kućnu adresu
  8. Telefoni za kontakt: 280-125, 065/2801250, mejl: csrcrnice@gmail.com

Centar za socijalni rad će za vreme trajanja vanrednog stanja raditi svakog radnog dana od 07-15 časova.

Više informacija o preduzimanju neophodnih mera na web sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Kontakt tel. CSR Malo Crniće 012/280-125, 065/2801250