Centar za socijalni rad Malo Crniće

   Bajlonijeva 121, 12 311 Malo Crniće

  012/280-125

  csrcrnice@gmail.com; malocrnice.csr@minrzs.gov.rs

 http://csrmc.org.rs

PIB:101337495

Matični broj:7341920

Pošaljite nam poruku


    [recaptcha]