Sandra Petrović, rođena je 12. 01. 1985. godine u Požarevcu.
 
        Srednju Poljoprivrednu školu završila je 2004. godine u Požarevcu.
 
        Od 2007. godine zaposlena je kao lice na tehničkim poslovima u Centru za socijalni rad Malo Crniće.
 
        Udata, majka dvoje dece.