Jelena Đurić, rođena 15. 10. 1979. godine u Požarevcu.
 
        Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
 
        Radno iskustvo: Radila u Republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar nepokretnosti u Požarevcu, a od 01 .03. 2012. godine radi kao diplomirani pravnik u Centru za socijalni rad Malo Crniće.
 
        Udata, majka dva dečaka.