Dijana Mirković, rođena je 1954. godine u Boževcu, opština Malo Crniće.
 
        Završila je Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za pedagogiju 1981. godine.
 
        Radno iskustvo: od 1981 – 1992. godine radi kao stručni saradnik-pedagog u OŠ “Milisav Nikolić” u Boževacu i “Moša Pijade” u Malom Crniću.
 
        Od 1992. godine radi u CSR Malo Crniće, kao pedagog i direktor Centra.