Polovinom septembra meseca u Opštini Malo Crniće, u organizaciji Opštinske organizacije Crvenog krsta, a u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Udruženjem penzionera opštine Malo Crniće i lokalne samouprave počeće podela porodičnih paketa ( paket hrane, paket higijene i 10 kg brašna) najugroženijim korisnicima. Paketima su obuhvaćene najugroženije porodice prema predloženim okvirnim kriterijumima: ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina, samohrana staračka domaćinstva, porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, porodice korisnici novčane socijalne pomoći, porodice sa više dece, porodice koje imaju invalidno lice.
Ukupno će biti podeljeno 200 paketa.
Raspodelu i distribuciju paketa najugroženijima vršiće Opštinska organizacija Crvenog krsta Malo Crniće.