Socijalna zaštita:
 

 1. Novčana socijalna pomoć
 2. Posebna novčana naknada
 3. Dodatak za pomoć i negu drugog lica
 4. Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica
 5. Pomoć za osposobljavanje za rad
 6. Jednokratna novčana pomoć
 7. Oprema korisnika za smeštaj u ustanovu ili drugu porodicu
 8. Smeštaj odraslih i starih lica
 9. Pomoć u kući

 

Porodična i pravna zaštita:
 

 1. Usvojenje
 2. Hraniteljstvo
 3. Starateljstvo
 4. Mere zaštite od nasilja u porodici
 5. Određivanje ličnog imena
 6. Uverenje o poslovnoj sposobnosti