Direktor rukovodi Centrom i predstavlja ga pred svim drugim subjektima i pravnim licima. Odgovoran je za organizaciju rada i poslovanje Centra. Direktor Centra obavlja i poslove rukovodioca službe. Direktor Centra za socijalni rad Malo Crniće je:

  

    Kolegijum službe je stručno telo u čijem radu učestvuju direktor/rukovodilac, supervizor i voditelji slučaja i stručni radnik na upravno-pravnim poslovima i to:

Nada Kostić – psiholog, voditelj slučaja i supervizor

        Pored Kolegijuma službe kao stalno telo u Centru postoji Stalna komisija organa starateljstva radi izvršenja poslova popisa i procene vrednosti imovine maloletnika i punoletnih štićenika.

        Kao povremena tela formiraju se stručni timovi u čujem radu učestvuju supervizor i voditelj slučaja Nada Kostić, psiholog; voditelj slučaja Danijela Vučetić, dipl. socijalni radnik; stručni radnik na upravno-pravnim poslovima Jelana Đurić, dipl. pravnik i direktorka Dijana Mirković, dipl. pedagog.

        Stručni tim se obavezno formira odlukom rukovodioca i to u sledećim slučajevima:

-kada je potrebno izvršenje poslova koji su zakonom ili podzakonskim propisima određeni da se obavljaju timski (procena opšte podobnosti budućih usvojitelja, hranitelja i staratelja),

-kada je potrebno doneti odluku o zasnivanju usvojenja,

-kada se razmatra starateljski izveštaj privremenog staratelja i staratelja i

-kada se odlučuje o davanju prethodne saglasnosti staratelju za obavljanje poslova koji prelaze okvire redovnih poslova u zastupanju štićenika ili redovnog upravljanja njegovom imovinom, kao i kada je potrebno odlučiti o davanju prethodne saglasnosti za raspolaganje imovinom štićenika, odnosno raspolaganje imovinom deteta pod roditeljskim staranjem.

        Računovodstvo Centra vodi i prati kompletno finansijsko poslovanje, izrađuje finansijske planove Centra, izrađuje završni račun Centra, priprema i realizuje gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje i druge poslove predviđene pozitivnim zakonskim propisima.

        Šef računovodstva u Centru je:

        Radnik na tehničkim poslovima je:

Podatke o broju zaposlenih i radno angažovanih lica možete pogledati ovde.