Upravni odbor:

  1. Radoljub Filipović iz Toponice, predsednik UO
  2. Ivica Stanković iz Batuše, član
  3. Mirjana Slavković iz Malog Crnića, član
  4. Jelena Đurić iz Požarevca, dipl. pravnik, član iz redova zaposlenih
  5. Merdžanka Jeremić Tomić, dipl. ekonomista, član iz redova zaposlenih

Nadzorni odbor:

  1. Marina Traživuk iz Malog Crnića, med. sestra – predsednik NO
  2. Zoran Stančić iz Kališta, član
  3. Danijela Ilić iz Boževca, dipl. socijalni radnik, član iz redova zaposlenih