Upravni odbor:

 

  1. Zorka Stojanović iz Malog Crnića, predsednik,

  2. Ljiljana Milošević iz Šljivovca, član

  3. Dragorad Kesić iz Kališta, član

  4. Jelena Đurić, dipl. pravnik CSR Malo Crniće, član

  5. Merdžanka Jeremić – Tomić, dipl. ekonomista CSR Malo Crniće, član

 

Nadzorni odbor:

 

  1. Ljubiša Slavković iz Malog Crnića, predsednik

  2. Dragana Đorđević iz Velikog Crnića, član

  3. Danijela Vučetić, dipl. socijalni radnik CSR Malo Crniće, član